Proiect pentru umanizare sociala

miercuri, 13 februarie 2008

Statul şi politicienii

1. Statul şi politicienii


Acest articol este parte dintr-un text mai amplu

Trăim în stat. Statul este pretutindeni, ne lovim mereu de el, îi plătim taxe dar este greu să îl identificăm. Dacă e vorba să luam la bani mărunţi noţiunea de stat vedem că ea se topeşte şi dispare până când ne trezim că tocmai noi înşine suntem statul şi că dacă vrem să ne revoltăm s-ar putea să ne trezim că o facem împotriva noastră înşine. Complicată şi alunecoasă este această noţiune! Folclorul muncitoresc contemporan românesc atestă ironic prezenţa tendinţelor dictatoriale în majoritatea celor care au avut contact cu sistemul totalitarist comunist: "Dai în mine/ dai în tine,/ dai în fabrici şi uzine,/ dai în clasa muncitoare/ şi-n ţărani de pe ogoare..."
Putem totuşi să încercăm să vedem cam ce ar fi el, care îi sunt limitele analizând formele sale cele mai primitive şi mai rudimentare, forme în care nu apare chiar aşa de camuflat ca astăzi. Nu avem decât să mergem cu paşi mărunţi să vedem ce ar fi el printr-un exemplu simplu. Să luam exemplul unei comunităţi clasice care cucereşte teritoriul alteia prin forţa armată şi care îşi impune forţa şi legile sale acolo. Teritoriul nou se alipeşte la statul cuceritor. Deci statul se extinde în noul teritoriu tocmai pentru că îşi exercită puterea acolo. Dar înainte de cucerirea acestui teritoriu totuşi statul care l-a alipit nu exista acolo. Acel teritoriu avea alte legi şi depindea de altă putere. Se poate vedea din acest exemplu faptul că statul nu este constituit din întregul număr de cetăţeni ai comunităţii. Chiar dacă statul din acest exemplu a devenit mai puternic el totuşi a existat înainte şi independent de membrii nativi ai noului teritoriu cucerit. Să luăm un alt exemplu acela al unui teritoriu care se împarte în două în aşa fel încât să apară un stat paralel şi eventual rival cu acesta. Vechiul stat se află în poziţia contrară celui din exemplul anterior deoarece el nu mai controlează această parte de teritoriu desprinsă din el. În istorie au fost foarte multe astfel de cazuri. Iată cât de evidentă este diferenţa între stat şi cetăţean şi cum ermetismul social poate exista în cel mai simplu lucru.

Niciun comentariu: